ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม หัวหน้าโครงการ Thailand Liquid Crystals in Space ในรายการ #เปิดบ้านการเกษตร
รับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ : 
หรือ Facebook page สถานีวิทยุ มก. 
ขอขอบคุณ Facebook page สถานีวิทยุ มก.

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *