ชวนคุยกับ รศ. ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยไทย ผู้ร่วมทำวิจัยการศึกษาผลึกเหลว (𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗖𝗿𝘆𝘀𝘁𝗮𝗹) ในอวกาศร่วมกับ NASA ในโครงการวิจัยผลึกเหลว หรือ 𝗢𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 𝗼𝗳 𝗦𝗺𝗲𝗰𝘁𝗶𝗰 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲 (𝗢𝗔𝗦𝗜𝗦) ของ Glenn Research Center ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยสำคัญ 10 แห่งของ NASA โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบินและอวกาศ
Space talk: รศ. ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม นักวิจัยไทยผู้ร่วมงานกับ NASA
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67
แขกรับเชิญพิเศษ
รศ. ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชวยคุยโดย
ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
รับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/smFAlc2KIa/
ขอขอบคุณ Facebook page มนุษย์อวกาศ

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *