มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หารือนาซา ส่งเพย์โหลดผลึกเหลวติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. ฯพณฯท่าน ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์และคณะ ได้เข้าร่วมหารือกับ Executive Director ขององค์การ NASA ประกอบด้วย Dr.Robyn Gatens, International Space Station Program Director, Ms. Diane Malarik, Biological and Physical Science Division Director (Acting), Mr. Gilbert Kirkham, Office of International and Interagency Relations Director ที่ NASA Headquarters ณ  กรุงวอชิงตัน ดีซี เรื่องการส่งเพย์โหลดของโครงการ Thailand Liquid Crystals in Space (TLC) ขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ  โดยมี รศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ในการหารือครั้งนี้ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในเรื่องงบประมาณและหมายกำหนดการของการส่งเพย์โหลดของโครงการ Thailand Liquid Crystals in Space (TLC) ขึ้นไปติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติ

โครงการ Thailand Liquid Crystals in Space นี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนหลักจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การ NASA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และสถาบันการศึกษาอีกหลายสถาบัน โดยเป็นโครงการที่เกิดภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การ NASA ในการร่วมกันศึกษาผลึกเหลวหรือ Liquid Crystals บนสถานีอวกาศนานาชาติ

โดยความคืบหน้าในการสร้างเพย์โหลดนี้ลุล่วงไปกว่า 30 % แล้ว และสามารถทดสอบมมุติฐานของการทดลองจุดบกพร่องในผลึกเหลวภายใต้สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้แล้ว  โดยการทดสอบนี้จะช่วยในกระบวนการผลิตหน้าจอแอลซีดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอวกาศและบนพื้นโลก

 


            Baixar              Bytebaixar