สำเร็จอีกก้าว !! ไทยคืบหน้าสร้าง PAYLOAD โครงการ Thailand Liquid Crystals in Space ขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ โดย รศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม หัวหน้าโครงการฯ และ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *