มาทำความรู้จักกับโครงการ “Thailand Liquid Crystals in Space” ผ่านบทสัมภาษณ์ ของ รศ.ดร.ณัฐพร  ฉัตรแถม หัวหน้าโครงการ ฯ Liquid Crystal คืออะไร ? นักวิจัยไทยร่วมงานกับ NASA ได้อย่างไร? ความสนุกและผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้เป็นอย่างไรบ้าง ? 

อ่านบทความได้ที่ :https://ngthai.com/education/53022/nattaporn-chattham-kasetsart-university/

ขอขอบคุณ National Geographic (www.ngthai.com)

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *