โครงการ Thailand Liquid Crystals in Space ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Liquid Crystals Lab เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอขอบคุณรูปภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *