มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีเสวนา “เศรษฐกิจอวกาศกับโอกาสของอนาคต” (Space Economy and the Opportunity for the Future)
โดยวิทยากร 4 ท่าน
1. Mr. Robert Hampton, Director of Payload Operations จาก the ISS U.S. National Laboratory
2. Mr. Scott Rodriguez, Vice President จาก Nanoracks LLC – บริษัทในเครือ Voyager Space และ NASA HUNCH Program Manager
3. Mr. Michael Lewis, Chief of Innovation Officer (CIO) จาก Nanoracks LLC – บริษัทในเครือ Voyager Space
4. รศ.ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ Thailand Liquid Crystals in Space (TLC)
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ กรรมการบริหาร สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่(TYSA)
ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ : https://fb.watch/smCdUhkKlx/
ขอขอบคุณรูปภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *