ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับ รศ.ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม หัวหน้าโครงการ “Thailand liquid crystals in space”  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Mr. Robert F. Godec เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองครบรอบ 247 แห่งวันประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา (The 247th Anniversary of the Independence of the United States of America) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ Plaza Athenee Hotel, Bangkok

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *