นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Thailand Liquid Crystals in Space (TLC) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration-NASA)ในการส่งทีมนักวิจัยไทย นำโดย รศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม เข้าร่วมในการศึกษาผลึกเหลวบนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station, ISS) โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวงผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเวสทิน แกรนด์ กรุงเทพฯ

รับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ : https://fb.watch/smAjA_Czeh/

ขอขอบคุณรูปภาพจาก PRKU – งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *